Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Dàn bài cho một buổi thuyết trình hoàn hảo với bảng flipchart

Dàn bài cho một buổi thuyết trình hoàn hảo với bảng flipchart

Cho dù bạn trình bày vấn đề, nội dung gì cũng nên theo sát một dàn bài đơn giản với 3 phần chính: Giới thiệu, ý chính với các chi tiết hỗ trợ, và kết luận. Sẽ tốt hơn nếu bạn ghi hết những ý tưởng, vấn đề cần trình bày ra giấy và sau đó tổng hợp và sắp xếp chúng vào 3 phần dàn bài rồi mới đi vào chi tiết.
Bố cục cho một bài thuyết trình với bảng flipchart
1. Phần mở đầu:
  • Thu hút sự chú ý của ngưới nghe
  • Tóm lược các nội dung liên quan
2. Phần chính với các nội dung:
  • Vấn đề cần giải quyết, yêu cầu công việc …
  • Ý tưởng và giải pháp
  • Cung cấp bằng chứng
  • Lợi ích khi áp dụng giải pháp
  • Chương trình hành động/các việc làm cụ thể
3. Phần kết:
  • Tóm tắt
  • Kết luận cuối cùng
Khi đã xây dựng và sắp xếp bài thuyết trình hợp lý, hãy luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cho dù bạn không thể bảo đảm được rằng mình sẽ trình bày một phần thuyết trình hoàn hảo đi nữa, nhưng với việc luyện tập nhiều lần, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn với bài trình bày trên chiếc bảng kẹp giấy của mình.
Hãy suy nghĩ xem bạn sẽ thuyết trình cho ai nghe và họ muốn đạt được gì từ bài thuyết trình của bạn. Chủ đề của bài thuyết trình có mới với họ không? Nếu có, tránh sử dụng những từ chuyên môn mà không có định nghĩa đi kèm – bạn không muốn khán giả của mình bị mất dấu. Ngoài ra, khán giả còn phải có thể đọc được những trang thuyết trình một cách rõ ràng. Sử dụng font chữ đủ to lúc diễn giải để ngay cả những người ngồi hàng cuối cùng có thể thấy được.
Tham khảo thêm các loại bảng và mua bảng flipchart tại: Thegioibang.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét